Yrittäjyyden ammattitutkinto

Yrittäjyyden ammattitutkinnossa on kolme eri osaamisalaa. Yritystoimintaa suunnittelevilla ja käynnistävillä henkilöillä on mahdollisuus saada valmennusta yrityksen aloitusvaiheeseen ja osoittaa osaamisensa perustamalla yrityksen tai valmistelemalla yrityksen perustamiseen tarvittavat toimenpiteet käynnistystä vaille. Yrittäjinä jo toimivat osoittavat osaamisensa heille suunnattujen osaamistavoitteiden mukaisesti, jolloin pureudutaan yritystoiminnan nykytilaan ja linjataan tulevaisuuden konkreettisia kehittämistavoitteita.

Uutena osaamisalana on yritysneuvonta, koska opiskelija voi työssään tarvita yritysneuvontaan liittyvää osaamista.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Voit hakea opiskelemaan joustavasti jatkuvassa haussa sinulle sopivana ajankohtana. Haastattelussa arvioidaan tutkinnon soveltuvuus hakijalle.

Kenelle

 • Yritystoimintaa suunnitteleville henkilöille.
 • Päätoimisille ja osa-aikaisille yrittäjille, jotka haluavat kehittää tai laajentaa yritystoimintaansa.
 • Sukupolven vaihdosta tai yrityskauppoja suunnitteleville henkilöille.
 • Yritysneuvontaosaamista työssään tarvitseville tai yritysneuvojiksi suuntautuville henkilöille.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

 • Opiskelija voi perustaa oman yrityksen.
 • Opiskelija voi toimia yrittäjämäisessä työssä esim. toimipisteestä vastaavana henkilönä, ymmärtäen yritystoiminnan lainalaisuudet ja liiketaloudellisen toimintatavan merkityksen.
 • Yritysneuvontaosaamista vaativiin työtehtäviin työllistyminen tai yritysneuvojana toimiminen.
 • Yrittäjä voi vahvistaa johtamisosaamistaan johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon kautta.
 • Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto antaa valmiudet vaativiin yritysneuvojan tehtäviin.
 • Ammattikorkeakouluopinnot pääsykoevalintojen kautta.

Opiskelutapa

Koulutus toteutetaan pääosin verkkokoulutuksena. Verkkolähipäivät tukevat itsenäistä verkko-opiskelua sähköisellä oppimisalustalla. Valmennuksen aikana opiskelija tekee tehtäviä, joihin kouluttajat antava palautetta. Näiden avulla opiskelija valmistautuu osoittamaan osaamisensa käytännön työtehtävissä tai tekemällä toteuttamiskelpoisia konkreettisia suunnitelmia. Yritysneuvonnan tehtävissä ammattitaito osoitetaan mm. analysoimalla erilaisia liiketoimintasuunnitelmia.

Tutkinnon sisältö

Yrittäjyyden ammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta osata ja yhdestä valinnaisesta osasta.

Kaikille yhteinen pakollinen tutkinnon osa:

 • Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen (vastuullisuus, kestäväkehitys, digitaalisuus) 30 osp

Yrittäjyyden ammattitutkinnossa on kolme osaamisalaa:

Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisalan toinen pakollinen tutkinnon osa:

 • Yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen 60 osp

Yritystoiminnan kehittämisen osaamisalan toinen pakollinen tutkinnon osa:

 • Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen 60 osp

Yritysneuvonnan osaamisalan toinen pakollinen tutkinnon osa:

 • Yritysneuvonta 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp (valitaan 1):

 • työn organisointi ja kehittäminen
 • myynti ja markkinointi
 • taloudellisen tuloksen varmistaminen ja kehittäminen
 • tuotannon suunnittelu ja kehittäminen
 • tuotteiden ja palvelujen kehittäminen
 • yrityskaupan suunnittelu ja toteuttaminen
 • verkkokaupan perustaminen ja kehittäminen
 • liiketoiminnan osa-alueen digitalisointi
 • projektin suunnittelu ja toteuttaminen

Osaamisalasta riippuen valinnaisia ovat myös:

 • yritysneuvonta
 • yrityksen analysointi ja kehittäminen
 • yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen

Tutkinnon tarkempi sisältö on kuvattu ePerusteissa (opintopolku.fi)

Kustannukset

Koulutus on yksityishenkilölle maksuton. Opiskelija kustantaa itse opiskelumateriaalin ja -välineet. Koulutukseen voi osallistua myös oppisopimuksella.

 


Haku

Muut tämän alan koulutukset

hae sivustolta