Oppisopimus

Oppisopimuskoulutuksessa pääosa osaamisesta hankitaan työpaikalla käytännön työtehtäviä tehden. Osaamista täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä.

Oppisopimuksen voi solmia työntekijän kanssa, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus tai määräaikainen työsopimus. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija on päätoiminen työntekijä ja saa palkkaa. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta, jos koulutuksesta aiheutuu työnantajalle kustannuksia ja koulutuksen järjestäjä ja työnantaja sopivat korvauksen maksamisesta.

Oppisopimus voidaan tehdä koko tavoitteena olevan osaamisen hankkimisajalle yhdellä sopimuksella koskien koko tutkintoa, tutkinnon osaa tai muuta ammatillista osaamista syventävää tai täydentävää koulutusta. Kaikille oppisopimusopiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Kun opiskelet Edukossa sinulla on mahdollisuus suorittaa koko tutkinto tai osa tutkinnosta oppisopimuksella. Sovi oman vastuuopettajasi ja alan oppisopimusvastaavan kanssa oppisopimuksestasi. 

Oppisopimukseen haluavalta vaaditaan aktiivisuutta, sillä opiskelijan on löydettävä työpaikka itse.

Oppisopimuskoulutukseen hakeutuminen

Oppisopimuksella voi suorittaa kaikkia ammatillisia tutkintoja ja tutkinnon osia. Oppisopimus on käytännönläheistä koulutusta ja se on mahdollista kaikille yli 15-vuotiaille. Oppisopimuskoulutukseen on jatkuva haku ja opiskelun voit aloittaa koska tahansa.

Täytä hakemus, kun:

 • sinulla on työpaikka ja työnantaja on sitoutunut oppisopimuskoulutukseen (olemassa oleva tai uusi työsuhde)
 • saat tehdä koulutukseen soveltuvia työtehtäviä keskimäärin vähintään 25 t/vko
 • työpaikalta löytyy työpaikkaohjaaja
 • olet vähintään 15-vuotias, perusopetuksen oppimäärän suorittanut
 • olet motivoitunut opiskelemaan ja ottamaan vastuuta omista opinnoistasi

Oppisopimuksen hyödyt

Opiskelijana voit hyödyntää oppisopimusta, kun:

 • sinulta puuttuu ammatillinen koulutus
 • työtehtäväsi laajenevat uusille tehtäväalueille
 • haluat kehittää ammattitaitoasi ja osaamistasi
 • kaipaat todistusta ammattitaidostasi
 • sinulta puuttuu muodollinen pätevyys
 • haluat saada alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa
 • haluat valmistua nopeammin ammattiin
 • haluat saada työkokemusta
 • haluat oppia työelämätaitoja
 • haluat edistää opintojasi kesällä kesäoppisopimuksella

Työnantaja voi hyödyntää oppisopimusta, kun:

 • yrityksessä on tarve kouluttaa uutta työvoimaa tai lisätyövoimaa
 • kausi- tai sesonkiluonteiseen työhön, esim. kesäoppisopimus
 • sopivan koulutuksen saanutta työntekijää ei löydy työmarkkinoilta
 • tulee tarve kouluttaa henkilöstöä uusiin tehtäviin
 • työntekijän tehtävät edellyttävät ammattialalla erikoistavaa lisäkoulutusta

Yrittäjän oppisopimuskoulutus

Olitpa aloittava tai jo paljon kokemusta kerännyt yrittäjä, oppisopimuksella suoritettu tutkinto tai lisäkoulutus tuo varmuutta yrittäjyyteen ja monipuolistaa yritystoimintaasi. Oppisopimuksella kouluttaudut työn ohessa omassa yrityksessäsi. Yrittäjän oppisopimus perustuu yrittäjän ja Edukon väliseen sopimukseen.

Oletko yrittäjä? Voit opiskella oppisopimuksella omassa yrityksessäsi, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

 • yritysmuoto tmi, oy, osuuskunnan jäsen, ay, ky
 • yel-vakuutettu
 • y-tunnus
 • yrityksessä riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset työvälineet
 • minimi 25 h/viikko työtä yrittäjänä sellaisissa oman yrityksensä toimintaan ja koulutuksen tavoitteeseen liittyvissä tehtävissä, että koulutuksen tavoitteen mukainen tarvittava osaaminen pystytään hankkimaan yrityksessä tapahtuvassa oppimisessa
 • työpaikkaohjaajaksi (mentori) sovitaan joko yrittäjän omassa yrityksessä tai toisessa työpaikassa tai muutoin työpaikkaohjaajaksi soveltuva ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilö

Yrittäjälle tyypillisiä tilanteita aloittaa oppisopimus:

 • yritys on juuri perustettu
 • markkinoiden muutos tuo tarvetta kehittää tai monipuolistaa palveluita
 • yritys on kasvussa ja yrittäjä haluaa kehittää johtamistaitojaan
 • tarvitaan tukea yrityksen ostamiseen tai myymiseen
 • halu tai tarve päivittää ammattiosaamista

Opiskelijalle

Haku

LISÄTIETOJA

Ota yhteyttä

hae sivustolta