Työelämäfoorumit

Työelämäfoorumit – Tehdään yhdessä tulevaisuuden tekijöitä!

Suunnittelemme ja toteutamme koulutusta tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Yksi yhteistyön toteuttamismuoto on Edukon työelämäfoorumit.

Alakohtaisiin työelämäfoorumeihin osallistuu työelämän edustajia sekä Edukosta alan opettajia (ja muuta henkilöstöä), laatupäällikkö ja työelämäpalvelutiimin edustajia. Yhteistyöaiheina ovat mm. ennakointi, osaajapula, työelämäpalautteet, työelämäjaksot sekä työpaikkaohjaajien perehdytys tehtäväänsä (työpaikkaohjaajakoulutukset).

”Yhteistyö vaikuttaa siihen, millaisia mielikuvia opiskelijoille syntyy työelämästä ja eri palveluista. Yhteistyöllä rakennetaan työnantajamielikuvaa ja varmistetaan osaavan henkilöstön saatavuus myös tulevaisuudessa. Yhdessä olemme enemmän.”

hae sivustolta