Työelämäpalautteet

Työelämäpalautteen kerääminen

Työelämäpalaute on valtakunnallinen kysely kaikille ammatillisen koulutukseen osallistuville työpaikoille ja työpaikkaohjaajille. Kysely perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista 1244/2020.

Työelämäpalaute koostuu kahdesta erillisestä kyselystä ja vastaamiseen menee aikaa noin 5 minuuttia. Kyselyihin vastataan pääasiassa asteikolla 1-5.

Kyselyillä seurataan työelämän tyytyväisyyttä ammatillisen oppilaitoksen toimintaan järjestää koulutusta yhteistyössä työelämän kanssa. 

Kysymykset liittyvät arjen kumppanuuteen: toiminnan asiakaslähtöisyyteen, sopimusprosessiin, ohjaukseen ja tukeen. Vastauksia käytetään ammatillisen koulutuksen laadun seurantaan ja kehittämiseen ja osana oppilaitoksen rahoitusta. 

Työelämältä saatu palaute on tärkeä tieto sekä ammatillisen koulutusjärjestelmän että koulutuksen järjestäjien oman toiminnan asiakaslähtöisyyden ja laadun seurantaan. Siksi haluamme kuulla työpaikkaohjaajilta ja työpaikkojen edustajilta kokemuksia ohjaustyöstä ja yhteistyöstä kanssamme.

 

Työpaikkaohjaajakysely

 • Lähetetään työpaikkaohjaajalle kuukauden 1. tai 16. päivä, opiskelijan työpaikkajakson päätyttyä.
 • Linkki kyselyyn tulee sähköpostiin ja puhelimeen.
 • Sähköpostin lähettäjä on noreply@opintopolku.fi, joka näytetään vastaanottajalle muodossa Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen.
 • Linkkiä voidaan välittää eteenpäin työpaikalla.
 • Vastausaikaa on 30 päivää.

Työpaikkakysely

 • Kysely lähetetään kaksi kertaa vuodessa, jos lähettämisajankohtaa edeltävän puolen vuoden aikana työpaikalla on ollut päättyneitä työpaikkajaksoja.
 • Lähetetään työpaikan yhteyshenkilölle.
 • Linkkiä voidaan välittää eteenpäin työpaikalla.
 • Vastausaikaa on vuosittain helmikuun ja elokuun loppuun.

Kyselyjen tulosten hyödyntäminen

Tuloksia käytetään Edukossa:

 • Yritysten ja oppilaitoksen välisen yhteistyön kehittämiseen.
 • Oppilaiden ohjauksen kehittämiseen.

Tuloksia hyödynnetään valtakunnallisesti:

 • Ammatillisen koulutuksen kehittämisessä ja laadunvarmistuksessa.
 • Tulokset vaikuttavat Edukon saamaan rahoitukseen Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Valtakunnallisia anonyymejä tuloksia voi tarkastella OPH:n tilastopalvelu Vipusesta kyselyjen alkamisen jälkeen. Tilastopalvelu Vipunen

hae sivustolta