Työelämässä oppiminen

Opiskelija voi hankkia osaamista erilaisissa oppimisympäristöissä oppilaitoksessa, virtuaalisesti ja työpaikoilla. Kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinto) sisältyy työelämässä oppimista (entinen työharjoittelu), jota voi toteuttaa oppisopimuksella tai koulutussopimuksella tai näiden yhdistelmällä. Molemmissa sopimuksissa varmistetaan, että työpaikalta löytyvät opiskelun tavoitteiden mukaiset työtehtävät, tarpeelliset työvälineet sekä osaavaa henkilöstöä ohjaukseen.

Työelämässä oppimista toteutetaan yhteistyössä, jossa mukana ovat opettaja, opiskelija, työpaikkaohjaaja ja koko työyhteisö. Työpaikkaohjaajan vastuulla on opiskelijan ohjaaminen työpaikan toimintoihin ja ammatin hallintaan. Opettajien pedagogista osaamista käytetään puolestaan suunnitteluun, oppimisprosessin ohjaamiseen ja arviointiin liittyvissä kysymyksissä.

Oppi- tai koulutussopimuksen voi tehdä lyhyeksikin aikaa, esimerkiksi vain kuukaudeksi.

Koulutussopimus

Koulutussopimuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa, eikä hänelle makseta palkkaa eikä muuta vastiketta. Koulutussopimus tehdään kirjallisesti jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti tutkinnon osa tai sitä pienempi kokonaisuus kerrallaan. Jokaisesta tutkinnon osasta tehdään erillinen sopimus.

Oppisopimus

Oppisopimusopiskelija on määräaikaisessa työsuhteessa ja työskentelee vähintään 25 tuntia viikossa. Oppisopimusopiskelijalle maksetaan palkkaa työehtosopimuksen mukaisesti. Lue lisää oppisopimuksesta.

Vertaile: koulutussopimus ja oppisopimus (PDF)

Työelämäpalautteet

Opetushallitus lähettää kaikille työpaikoille, joissa on koulutettu opiskelijoita oppisopimuksella tai koulutussopimuksella työpaikkaohjaajakyselyn. Kysely toteutetaan yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten kanssa. Tämän lisäksi oppilaitos kysyy työpaikan edustajalta palautetta kaksi kertaa vuodessa.

Kyselyillä seurataan työelämän tyytyväisyyttä ammatillisen oppilaitoksen toimintaan järjestää koulutusta yhteistyössä työelämän kanssa. Kyselyssä ei arvioida opiskelijaa. Vastaaminen vie vastuulliselta työpaikkaohjaajalta aikaa noin 5 minuuttia.

Kysymykset liittyvät arjen kumppanuuteen: toiminnan asiakaslähtöisyyteen, sopimusprosessiin, ohjaukseen ja tukeen. Vastauksia käytetään ammatillisen koulutuksen laadun seurantaan ja kehittämiseen ja osana oppilaitoksen rahoitusta. Palautetulokset raportoidaan anonyymissä tilastomuodossa opetushallinnon vipunen.fi -tilastopalvelussa. Työpaikkakohtaisia tuloksia hyödyntää oppilaitos.

Työelämältä saatu palaute on tärkeä tieto sekä ammatillisen koulutusjärjestelmän että koulutuksen järjestäjien oman toiminnan asiakaslähtöisyyden ja laadun seurantaan. Siksi haluamme kuulla työpaikkaohjaajilta ja työpaikkojen edustajilta kokemuksia ohjaustyöstä ja yhteistyöstä kanssamme.

hae sivustolta