Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Lastenohjaaja, Nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Lastenohjaaja, Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala:

Sinun haaveenasi on työskennellä kasvatuksen ja ohjauksen ammattilaisena lasten parissa. Lastenohjaajan työ sopii juuri sinulle. Asiakkaasi, lapset ja perheet, arvostavat hyviä vuorovaikutustaitoja, luovuutta, oma-aloitteisuutta ja vastuullisuutta. Lastenohjaajana ohjaat lasta tai lapsiryhmää käyttäen erilaisia ilmaisukeinoja ja ohjausmenetelmiä ja toimit erilaisissa elämäntilanteissa olevien lasten ja perheiden kanssa. Alalla työskentelet usein osana moniammatillista ryhmää tai verkostoa.

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja, nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala:

Nuoriso- ja yhteisöohjaajan työ sopii sinulle, joka olet kiinnostunut eri-ikäisten ohjaus-, opastus- ja kasvatustyöstä. Keskeistä työssä on ohjattavien hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen. Nuoriso- ja yhteisöohjaajana hallitset erilaisten asiakasryhmien, kuten kouluikäisten, nuorten, erityisryhmien, aikuisten tai ikäihmisten ohjaamisen ja osallistamisen.

Opiskelemaan voit hakea kevään yhteishaussa ja jatkuvassa haussa.

Kenelle

Koulutus sopii kaikille alasta kiinnostuneille, alalle aikovista ammatinvaihtajiin. Koulutukseen valitaan alalle soveltuvia, joilla on hyvä terveys ja riittävä suomen kielen taito. Kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon on tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia. Hakijan terveys ja toimintakyky – Opintopolku

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Lastenohjaajan työpaikkoja on päiväkodeissa, avoimessa varhaiskasvatuksessa sekä aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Myös eri järjestöjen varhaiskasvatuspalvelut sekä perhekodit työllistävät lastenohjaajia. Nuoriso- ja yhteisöohjaaja työskentelee esimerkiksi kuntien nuorisotyössä, erilaisissa järjestöissä ja projekteissa, kouluissa ja oppilaitoksissa, lastensuojelussa, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa, vapaa-ajan yrityksissä sekä ikääntyvien että erityisryhmien parissa. Lastenohjaajan ja nuoriso- ja yhteisöohjaajan tutkinnot antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Tavallisimmin lastenohjaajat jatkavat opintojaan sosionomin ja varhaiskasvatuksen kandidaatin opintoihin. Moni nuoriso- ja yhteisöohjaaja suorittaa jatko-opintoina yhteisöpedagogin opinnot. Alan työllisyystilanne on hyvä.

Opiskelutapa

Opintoja voidaan toteuttaa lähiopintoina, verkko-opintoina tai monimuotoisesti tutkinnon osasta riippuen. Opintoihin kuuluu aina työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla. Opinnot voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Tutkinnon sisältö

Tutkinto muodostuu ammatillisista pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista sekä yhteisistä opinnoista.

Lastenohjaajan koulutuksesta saat pakollisten tutkinnon osien opintojen kautta valmiudet ammatilliseen kohtaamiseen, lasten kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseen, varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttamiseen ja perheiden kanssa toimimiseen ja monialaiseen yhteistyöhön.

Nuoriso- ja yhteisöohjaajan koulutuksen pakolliset tutkinnon osat antavat valmiudet ammatilliseen kohtaamiseen, yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaamiseen, nuoren kasvun ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä osallisuuden tukemiseen ja sosiaaliseen vahvistamiseen.

Molemmissa tutkinnoissa voit valinnaisten opintojen avulla suunnata osaamistasi haluamaasi suuntaan – esim. liikkumisen, luonto- ja elämystoiminnan, ilmaisun tai järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan ohjaamiseen. Opintojen kesto on yksilöllinen, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti keskimäärin kahdesta ja puolesta vuodesta kolmeen vuoteen.

Tutkinnon tarkempi sisältö on kuvattu ePerusteissa (opintopolku.fi).

Hinta

Ammatilliset perustutkinnot ovat oppivelvollisuusikäisille opiskelijoille maksuttomia. Muut opiskelijat kustantavat itse opiskeluihin mahdollisessti liittyvät työvälineet, tavarat ja kirjallisuuden. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

 


hae sivustolta