Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnossa saat perusvalmiudet metalliteollisuuden erilaisiin valmistustehtäviin ja NC-koneiden ohjelmointiin. Opiskelija osaa valmistaa kärkisorvilla, jyrsinkoneilla, porakoneilla sekä CNC-ohjatuilla työstökoneilla työpiirustuksien mukaisia kappaleita. Koneistaja vastaa myös valmistamansa tuotteen laadusta, käyttämiensä koneiden oikeista säädöistä ja toiminnasta. Hän osaa ohjelmoida CNC-työstökonetta ja käyttää sitä valmistukseen sekä käyttää 3D CAD/CAM-ohjelmaa ja mallintaa 3D-kappaleen. Koulutukseen on jatkuva haku. … Lue lisää

Sisustajan opinnoissa opiskelet verhoilua, verhojen ja muiden sisustustekstiilien ompelua ja valmistusta, puun työstöä, tapetointitöitä sekä koriste- ja efektimaalausta. Opintoihin kuuluu myös sisäpintojen ja huonekalujen maalausta, laatoitusta, lattiapäällysteiden asennusta, kalusteiden ja varusteiden asennusta sekä pieniä rakennustöitä. Opit rakennus- ja kalustepiirustusten lukutaitoa, ymmärrät työselitysten ja suunnittelijoiden ohjeita sekä rakennusalan lainsäädännön mukaan toimimista. Opiskelemaan voit hakea kevään yhteishaussa … Lue lisää

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon suorittaneella on sähkö- ja automaatioalan tehtävissä edellytetty ammattitaito, ja hän osaa toimia yhteistyökykyisesti ja turvallisesti erilaisissa sähkö- ja automaatioasennuksia sisältävissä työtehtävissä. Tutkinnon suorittanut osaa lukea sähkö- ja automaatioalan suunnitteludokumentteja ja tehdä asennuksia asennusympäristön vaatimusten mukaisesti. Hän varmistaa, että työn lopputulos turvallinen ja se vastaa työlle asetettuja vaatimuksia. Opiskelemaan voit hakea kevään … Lue lisää

Laboratorioalan perustutkinnon suorittanut osaa toimia laborantin tehtävissä eri teollisuuden alojen, tutkimuslaitosten ja julkisen sektorin laboratorioissa laadunvalvontaan, tuotteiden kehittämiseen, tutkimukseen ja teollisuuden prosesseihin liittyvissä tehtävissä. Hän osaa tehdä kemiallisia, fysikaalisia, biokemiallisia, mikrobiologisia ja aistinvaraisia analyysejä erilaisista näytteistä. Kenelle Koulutus tarkoitettu niille, jota kiinnostaa kemiantekniikka, mittauslaitteet sekä erilaisten tuotteiden laadunvarmistus. Alan ammattilaisen ominaisuuksia ovat vastuullisuus, huolellisuus, pitkäjänteisyys, … Lue lisää

Koru- ja pienesinevalmistuksen opiskelu on käytännönläheistä työpajatyöskentelyä, jossa opit harjoitustöiden kautta erilaisten kovien materiaalien tuntemusta ja käsittelyä. Opintojesi päämateriaalit ovat: jalometallit, metallit, jalo- ja korukivet, muovi sekä puu. Kulttuuri- ja kuvallisten opintojen lisäksi opiskelet mm. 3D-mallinusta, rakenne- ja liitostekniikoita, taontaa ja pakotustekniikoita, hiekka- ja tyhjiövalutekniikoita, juotos- ja hitsaustekniikoita sekä emalointi-, kivenistutus- ja pintakäsittelytekniikoita. Koulutukseen haetaan … Lue lisää

Hiusalalle suuntautuvasta hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnosta valmistutaan kampaajan/parturin ammattiin. Kampaaja/parturi suunnittelee ja tekee asiakkaille erilaisia hiusten leikkauksia, värjäyksiä ja rakennekäsittelyjä sekä parran ajoja ja muotoiluja. Kampaajan/parturin työ on ensisijaisesti asiakkaiden palvelua ja ohjausta hiusten- ja parran muotoiluun sekä hoitoon liittyvissä asioissa. Hiusalan ammattilaiset ovat hiusten käsittelyjen ja tyylisuunnittelun asiantuntijoita, joiden työssä jokainen asiakas huomioidaan kokonaisuutena. … Lue lisää

Prosessiteollisuus on yksi Suomen suurimpia teollisuuden aloja ja merkittävä vientiala. Ala on hyvin monipuolinen. Prosessinhoitaja toimii tuotannon työtehtävissä eri teollisuuden aloilla. Koulutuksen jälkeen voit työllistyä esim. kemianteollisuuteen, akkuteollisuuteen, elintarviketeollisuuteen, vesien käsittelyn prosesseihin, biotuotteiden valmistukseen tai paperi- ja selluteollisuuteen. Prosessinhoitajan työtehtäviin kuuluu prosessin ohjaamista sekä kenttäoperaattorin tehtäviä, käytön- ja laadunvalvontaa. Työ on vastuullista ja alalla tarvitaan … Lue lisää

IT-tukihenkilön koulutus antaa monipuolisen perusosaamisen IT-alan tehtävistä. IT-tukihenkilö on tietoteknisten ongelmien ratkoja. Hän hallitsee laitteistoja, lähiverkkoja, palvelimia ja ohjelmistoja. IT-tukihenkilön ominaisuuksia ovat mm. kiinnostus jatkuvasti kehittyvään digitaaliseen tekniikkaan, hyvät vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaidot tiimityöskentelytaitoa unohtamatta. Kenelle Tutkinto on suunnattu IT-tukihenkilön tehtävistä kiinnostuneille opiskelijoille. Koulutuksessa saa hyvää perustietoa IT-ympäristön laitteista ja toiminnasta. Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet IT-tukihenkilö voi … Lue lisää

Ohjelmistokehittäjän koulutus antaa monipuolisen perusosaamisen ohjelmistoalan tehtävistä. Ohjelmistokehittäjä suunnittelee, toteuttaa ja testaa ohjelmistoja osana ohjelmistokehitystiimiä. Ohjelmistokehittäjän ominaisuuksia ovat muun muassa yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, ongelmanratkaisukyky ja looginen päättelykyky. Opiskelemaan voit hakea kevään yhteishaussa ja jatkuvassa haussa. Kenelle Tutkinto on suunnattu ohjelmoinnista kiinnostuneille opiskelijoille, jotka suunnittelevat jatko-opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Koulutuksesta saa hyvää perustietoa ohjelmistokehityksestä sekä kokemusta … Lue lisää

Elektroniikka-asentajan koulutus antaa monipuolisen perusosaamisen elektroniikka-alan tehtävistä. Elektroniikka-asentaja valmistaa, asentaa ja huoltaa erilaisia elektroniikkalaitteita. Elektroniikka-asentajan työtehtävissä mennään komponenttitasolle, kun vastaavasti muut tieto- ja viestintätekniikan alat toimivat pääosin laite- ja järjestelmätasolla. Elektroniikka-asentajan ominaisuuksia ovat mm. hyvät kädentaidot, sorminäppäryys ja keskittymiskyky tarkan työn tekemiseen. Kenelle Tutkinto on suunnattu elektroniikkalaitteiden toteuttamisesta, sulautetuista järjestelmistä, laiteläheisestä ohjelmoinnista, mikro-ohjaimista ja tietoliikenteestä sekä … Lue lisää

Hyvinvointiteknologiaan painottuvissa opinnoissasi perehdyt tieto- ja viestintätekniikkaan, sähkötekniikan perusteisiin, elektroniikkaan ja robotiikkaan sekä niiden nykyaikaisiin sovelluksiin. Hyödynnät tekniikkaa laaja-alaisesti koti-, laitos- ja sairaalaympäristöissä. Kenelle Tutkinto on suunnattu opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvistä tekniikoista. Koulutuksesta saa hyvää perustietoa turvalaite- ja hyvinvointijärjestelmien asennuksesta sekä niiden ylläpidosta. Hyvinvointiteknologia-asentaja osaa myös opastaa asiakasta hyvinvointiteknologian käytössä sekä varmistaa … Lue lisää

Talotekniikka palvelee ihmisen toimintaa ja pidentävät kiinteistön elinkaarta ja on osa rakentamista. LVI-ala käsittää rakennusten lämmityksen, vesihuollon ja ilmanvaihdon, jotka ovat tärkeä osa talotekniikkaa. Nykypäivän asumiselle ja teolliselle toiminnalle asetetaan yhä enemmän vaatimuksia, joihin talotekniikka-alan on vastattava. LVI-alalla toiminnan tavoitteena on luoda hyvä sisäilmasto eli taloissa asuville ja työskenteleville ihmisille viihtyisät ja terveydellisesti oikeat olosuhteet. … Lue lisää

Talonrakennuksen osaamisalan suorittanut osaa tehdä talonrakennustyömaalla erilaisia talonrakennustöitä aina perustusvaiheen töistä sisävalmistusvaiheen töihin annettujen suunnitelmien ja asiakirjojen mukaisesti. Koulutus painottuu käden taitojen harjoittelemiseen ja työelämässä oppimiseen. Talonrakentaja osaa käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja, sekä huomioida työturvallisuuden. Hän toimii laatutietoisesti, oma-aloitteisesti, sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisesti. Opiskelemaan voit hakea kevään yhteishaussa ja jatkuvassa haussa. Kenelle … Lue lisää

Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon opiskelijana hankit monipuolista osaamista: tekstiili- ja muotialan työympäristössä toimimisesta tuotteistamisesta ja osaamisesta viestimisestä vaatteen valmistamisesta mittatilaustyönä muodin alalla assistenttina toimisesta tekstiili- ja muotialan tuotteiden korjaamisesta ja muokkaamisesta tekstiili- ja muotialan kiertotaloustuotteen valmistamisesta tekstiililajittelussa toimimisesta tekstiili- ja muotialan myyntitehtävissä toimimisesta tekstiili- ja muotialan projektissa toimimisesta Hankit tulevaisuuden osaamista kestävään ja kiertotalouteen perustuviin … Lue lisää

Kiinteistönhoitajana työskentelet erilaisten rakennusten sekä piha-alueiden huolto- ja kunnossapitotehtävissä. Tunnet erilaiset työkoneet ja työtavat ja osaat huoltaa niin käyttämäsi koneita, kuin kiinteistöjen teknisiä järjestelmiäkin. Koulutukseen on jatkuva haku. Haastattelussa arvioidaan tutkinnon soveltuvuus hakijalle. Kenelle Henkilöille joilla on halua työskennellä monimuotoisessa työympäristössä ja todella vaihtelevissa työtehtävissä osaamisen mukaan. Voit suuntautua ulkoalueiden ja kiinteistöjen yleisten tilojen kunnossapitoon … Lue lisää

Lastenohjaaja, Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala: Sinun haaveenasi on työskennellä kasvatuksen ja ohjauksen ammattilaisena lasten parissa. Lastenohjaajan työ sopii juuri sinulle. Asiakkaasi, lapset ja perheet, arvostavat hyviä vuorovaikutustaitoja, luovuutta, oma-aloitteisuutta ja vastuullisuutta. Lastenohjaajana ohjaat lasta tai lapsiryhmää käyttäen erilaisia ilmaisukeinoja ja ohjausmenetelmiä ja toimit erilaisissa elämäntilanteissa olevien lasten ja perheiden kanssa. Alalla työskentelet usein osana moniammatillista … Lue lisää

Haluatko työskennellä eri-ikäisten ihmisten parissa ja tehdä työtä, jolla on merkitystä? Lähihoitajan työssä hoidat ja pidät huolta asiakkaista, ohjaat ja avustat terveellisissä elintavoissa ja elämänhallinnassa, tuet asiakkaita myös toimintakyvyn ylläpitämisessä sekä ohjaat erilaisten tukien ja palvelujen pariin. Opiskelemaan voit hakea kevään yhteishaussa ja jatkuvassa haussa. Kenelle Lähihoitajan koulutus sopii kaikille alasta kiinnostuneille, alalle aikovista aina … Lue lisää

Eduko on ainoa oppilaitos Suomessa, jonka lentokoneasentajakoulutuksessa voit erikoistua helikoptereiden kunnossapitoon. Osaamisesi karttuu aidon kaltaisessa ilma-aluskorjaamossa käytännönläheisessä opetuksessa oikeiden helikoptereiden ja lentokoneiden parissa. Osaamistasi kerrytetään myös teorialuokissa ja opittavia asioita havainnollistetaan simulaattorien avulla. Koulutukseen hakeutuville järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskoe, jonka perusteella tehdään opiskelijavalinnat. Koe muodostuu kolmesta osa-alueesta: Kykytestit (suomen kieli, englannin kieli, laskutaito, mekaaninen päättelykyky, … Lue lisää

hae sivustolta